Rólunk
Bemutatkozik a Kelet Info Kft.

Cégünk, a Kelet Info Kft.1998-ban alakult azzal a nem titkolt szándékkal, hogy a Gyergyói-medence térségében hetilapot működtessen. Egy mondatba sűrítve ez volt a kezdet. A folytatás elmúlt öt esztendejében kifejtett tevékenységünk eredményeképpen ma már öt médiaműhely működtetője a Kelet Info. Az alábbiakban vázoljuk a gyarapodás kortörténetét.

Induláskor 4 oldalas (A3-as méret), a megjelenés harmadik kiadásától pedig 8 oldalas újságot szerkesztettünk. Az igénylés növekedésével hetilapunk terjedelmét 12, később 16, aztán 20 oldalasra növeltük. Kiadványunk jelenleg 24 oldalas terjedelemben jelentkezik, az első megjelenéstől kezdve változatlanul Új Kelet néven. Lapunk célja a térség igényes lakóinak valósághű tájékoztatása, a közéletben történtek pontos és hiteles ismertetése az olvasóval. Állandó rovataink révén elsődleges törekvésünk, minél szélesebb körűű olvasóközönséget megszólítani, pártolni a térség irodalmi alkotóit, segíteni a társadalmat építők munkáját. Igyekezetünk során különös figyelmet fordítunk arra, hogy a hasznos és fontos, időszerű tájékoztatáson kívül, a jelentkezéseinkben élményszerűt találjanak a bennünket olvasók. A fáradozás meghozta gyümölcsét. Talán a hetilapunk sokrétűségének köszönhetően, még az ezredforduló küszöbén létjogosultságot szerzett az Új Kelet a Hargita megyei piacon. Kiadványunkat folyamatosan fejlesztettük, ezzel egy időben terjeszkedtünk. A kezdetben csak Gyergyószentmiklóson forgalmazott lapunk ma elérhető és olvasható a Gyergyói-medence valamennyi településén, ugyanakkor tekintélyes olvasótábort nyertünk Maroshévízen is. Ma már nem csupán Csíkszeredában, hanem a Csíki-medence számos településén is előszeretettel veszi kezébe az olvasó az Új Kelet Hargita megyei hetilapot.

Sajtókiadványunk rövid ismertetője során a 2000. esztendő az az évszám az időrendben, ahol az imént - csupán a rendtartás kedvéért - nem tartottam kitérőt. 2000 novemberében ugyanis, lehetőségünk nyílt egy helyi rádió működtetésére. A Kelet Info Kft. ekkor valósította meg azt a Gyergyószentmiklóson és környékén fogható, napi 24 órás műsorral jelentkező MIX FM Rádió-t (90.6 Fm), amely gyakorlatilag az Új Kelet hetilap kistestvéreként jött létre.

A város és a gyergyói járás első rádióadóján szólalhattunk meg, így egyértelmű, nem volt hagyománya a rádiózásnak. A tények ismeretében különös hangsúlyt fektettünk a szerződtetett munkatársak szakmai képzésére. Ennek tudható be, hogy közvetlen, barátságos, emberi hangon szóló rádiót építhettünk ki. A Gyergyószentmiklósról sugárzó Mix Fm Rádió kereskedelmi adó ugyan, de tekintélyes mértékben felvállalja a közszolgálati szerepet ott és akkor, ahol és amikor értékeket lehet/kell közvetíteni, ha építő jellegű kérdéskörben számottevő jelentőséggel bír a hírközlés, a pontos tájékoztatás, a figyelmeztetés, akár a segítségnyújtás. Változatlanul ebben a szellemben szól és megszólítja környezetét a Kelet Info Kft. másodikként létrejött médiaműhelye az Fm hullámsáv 90,6 MHz-es frekvenciáján fogható Mix Fm Rádió.

2001 júniusa a sorban következő dátum, amikor újabb műhellyel gyarapodott a Kelet Info Kft. Ekkor vállaltuk át a Csíkszeredából sugárzó MIX FM Rádió (89,3 Fm) működtetését. Az átvállalást követő első méterekben versenyvizsgák által új műsorvezetőket alkalmaztunk. Ennek köszönhetően viszonylag rövid idő elteltével a leghallgatottabb rádióadók között jegyezték műhelyünket. Mindezt akkor, amikor a megyeszékhelyen négy rádió versengett a hallgatóság kegyeiért. Itt már a kezdetektől az önfenntartást tűztük ki célul. Ennél fogva természetes, hogy létkérdés lett a gazdasági szempontok érvényesülése oly módon, hogy ne sérüljön a rádióadónkról kialakult kép. Sikerült, és ezt ennek az intézményünknek az esetében is a szerkesztett műsorok által felvállalt, a közösségünk irányába tett szolgálatunk mentén értük el. Már a kezdeti időszakban sikeres rendezvényeket szerveztünk neves honi és külhoni meghívottakkal, ezen kívül folyamatosan szervezünk üzleti találkozókat, bálokat, stb. Mára az idő is beigazolta: meghatározott, biztos helyünk van a műfaj gyakorlásában ott is, ahol ebben a vállalkozás formában is versenyhelyzet van. Elképzelések garmadával egyelőre változatlanul sugározzuk saját készítésű műsorainkat, igényes és gyakori híradóinkat, e mellett stúdióbeszélgetések keretében is kommunikálunk hallgatóinkkal, ugyanakkor szigorú ismérvek alapján válogatott dalokkal próbáljuk szélesbíteni mind kor, mind pedig ízlés szerint a hallgatottsági körünket.

2003 májusában újabb rádiót indítottunk. A Kelet Info harmadik, Gyergyószentmiklós történetében pedig a második rádiót szólaltathattuk meg. Az Extra Rádió (91.2 Fm) a szokásostól eltérő korosztályt igyekszik megszólítani. Elsőszámú törekvésünk, hogy a jövő intézménye legyen az Extra úgy, hogy a tegnap slágereire alapozza zene-kínálatát. Előző rádióadóink kistestvére alázattal követi nagyobb társait mind tartásban, mind pedig műsorpolitikában. A közszolgálatiság itt sem fogalom, hírműsorai továbbításakor nem ismeri a megalkuvást és az önös érdekek fogalmát. Valósághűen tájékoztat, a közszolgálati szerepvállalás az Extra Rádió intézményének is az erőssége minden indokolt esetben. Az Extra Rádió hullámhosszán hallható hangok két szóban ekképp sűríthetők: alkotás és szeretet.

A Kelet Info Kft. kortörténetében 2003 júliusa ismét "határkő", hiszen ekkor gyarapodott újból a továbbvinnivaló. Ezúttal Gyergyószentmiklóson a városi televízió a "felszálló". Miután megvásároltuk a helyi stúdiót és a hozzá tartozó helyi csatornát, az elengedhetetlen átrendezéseket követően berendezkedtünk a helyi készítésű műsorok gyártására. Olymódon, hogy csatornánkon zavartalanul jelentkezett a szokásos átvett műsorok szórása, akárcsak a Képújság-szolgáltatás. Új intézményünknek nevet adtunk, röviddel ez után hírműsorral jelentkeztünk. A FényPont híreit naponta láthatóvá tesszük a tévéadónk nézettségi térségének legfontosabb eseményeivel, rendezvényeivel, történéseivel, a várható legfontosabb tudnivalókkal. Híradóink szerkesztésekor ragaszkodunk a Kelet Info médiaműhelyeinek hitvallásához: a hír szent, a vélemény szabad szellemében igyekszünk körültekintő, igényes munkát végezni. Erősít törekvéseinkben az újabb lehetőség, hogy a televíziónk megteremtésével nem csupán hallatjuk szavunkat, hanem a lehető legtisztább képet alkothatjuk meg és közvetíthetjük Gyergyószentmiklós és környéke mindennapjairól.

Médiaműhelyeink esetében szándékunkban áll mai mércével mért követelményekhez igazítani a szükséghatárokig meglévő feltételeinket. Meggyőződésünk, hogy a munkánk végzéséhez szükséges technikai eszköztárunk bővítésével, a meglévők korszerűsítésével megvalósítható ez a célkitűzés.

Ez irányú törekvéseinkben, a tetemes többletkiadásokat igénylő televíziónk működtetése óta beszűkültek a mindmáig önerőből megteremtett anyagi forrásaink. Idejében felismervén a helyzetet, létrehoztuk a Szókimondó Alapítványt, amely kifejezetten arra hivatott, hogy anyagi- és szellemi segítséget nyújtson az Új Kelet, a Mix Fm Rádió(k) (csíkszeredai és gyergyószentmiklósi), az Extra Rádió, valamint a Fény Televízió működésében és előmenetelében. Szűkebb értelemben, a Kelet Info élni akar a korszerű technikai, és kedvező jogi lehetőségekkel. Tágabb értelmezésben, valamennyi hírközlő eszközünkkel a térség szellemi és gazdasági életének a katalizátora és a véleményformálás korszerű és biztos, szilárd és hiteles eszköze kívánunk lenni. El szeretnénk érni, hogy túllépve a működtetés nehézségein, akár az itthon maradás motiválása kérdéskörben is meghatározó szerepet vállalhassunk. Gyakorlatba ültetendő terveink között a közösségtudat erősítése terén is komoly szándékaink vannak. A tehetség-kutató, feltáró és pártoló struktúra irányában kívánunk építkezni. Valamennyi hírközlő csatornánkat beleértve el akarjuk érni, hogy a Kelet Info Hargita megye számottevő hírforrás bázisává növekedjen.

Rendszerünk nyitott, be lehet kapcsolódni erőfeszítéseink végrehajtásába. Meggyőződésünk, hogy valamennyi kezdeményezésünket akkor tudjuk sikeresen véghez vinni, ha minél szélesebb körből kapunk elismerést.

Ránk nem jellemző, hogy az úton elfelejtenénk, hogy kivel, vagy kikkel érjük el céljainkat, hiszen, ha temérdek törekvésünkből bármi megvalósul, akkor az végső soron a segítőinkkel közös sikerünk lesz.

A soraimnak szentelt figyelmet köszönöm, tisztelettel:

Hodgyai Edit,

ügyvezető igazgató

Kelet Info Kft.

Gyergyószentmiklós, 2003. december 10.

 
Hungarian English Romanian